Chrzest

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu).

Chrzest w naszej parafii odbywa się w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00

Rodzice dziecka osobiście zgłaszają chrzest w kancelarii parafialnej. Wymagane dokumenty, dane przy zapisywaniu dziecka do chrztu w godzinach otwarcia kancelarii:

  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
  • data i miejsce ślubu kościelnego rodziców;
  • dane o rodzicach (data i miejsce urodzenia, imiona rodziców) i rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania);
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (a więc NIE świadectwo chrztu i brzerzmowania);
  • w przypadku zamieszkania dziecka wraz z rodzicami poza naszą parafią – zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest poza parafią.

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów kartki do spowiedzi, które wręczają kapłanowi przed spowiedzią.

Rodzice dziecka i chrzestni przygotowują się do udziału w obrzędzie sakramentu Chrztu św. przez:

  1. Katechezę – w niedzielę o godz. 10.40 w salce w dolnym kościele.
  2. Spowiedź świętą (karteczki dajemy księdzu do podpisu przed rozpoczęciem spowiedzi).