I Komunia

Dzieci, które przystępują do I Komunii św. mają obowiązek nauczyć się podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoją obronę, tajemnic Różańca św., Stacji Drogi Krzyżowej, odpowiedzi i modlitwy wiernych ze Mszy św. Ponadto muszą nauczyć się z jak najlepszym zrozumieniem następujących, podstawowych prawd religijnych: 10 przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 przykazań kościelnych, 5 warunków dobrej spowiedzi, przykazania miłości Boga i bliźniego, 7 sakramentów św., 7 grzechów głównych i.in.

Wymagania te są zawarte w programie nauczania realizowanym podczas katechezy w szkołach podstawowych na terenie naszej parafii w klasie II i III.

I Komunia Święta w naszej parafii – II Niedziela maja

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka (jeżeli dziecko było chrzczone poza parafią Bożego Miłosierdzia);
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia 1-szej spowiedzi i Komunii św. (jeżeli dziecko przygotowywało się do komunii poza naszą parafią; w tym też przypadku potrzebna jest zgoda ks. Proboszcza).

Drodzy Rodzice,

Wasze dziecko, 10 maja 2020 r.,będzie miało zaszczyt przyjąć do swego serca po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii św. podczas Eucharystii Potrzeba wiele przygotowań duchowych i organizacyjnych, aby godnie przeżyć to ważne wydarzenie. Prosimy zatem uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami:

ZOBOWIĄZANIA DLA RODZICÓW:

 1. Do końca roku 2019 r. należy dostarczyć akt chrztu dziecka, jeśli nie było chrzczone w parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy;
 2. Do końca października 2019 r. należy wpłacić 30 zł księdzu katechecie na pokrycie kosztów związanych z zakupem książeczki, różańca i pamiątkowego obrazka.

WAŻNE TERMINY DLA DZIECI:

 • 1 października 2019 r. – 1730 różaniec, Msza Święta, poświęcenie różańców po Mszy Świętej;
 • listopad 2019 r. – katecheza eucharystyczna dla dzieci i rodziców po wieczornej Mszy Świętej;
 • 8 grudnia 2019 r. – Msza św. o 18:00, poświęcenie medalików;
 • luty 2019 r. – katecheza o sakramencie pokuty dla dzieci i rodziców po wieczornej Mszy Świętej;
 • marzec – droga krzyżowa z udziałem dzieci, a po niej poświęcenie książeczek do nabożeństwa;
 • kwiecień / maj– próby przed uroczystością I Komunii Świętej;
 • 9 maja 2020 r. – spowiedź dla dzieci, ich rodziców oraz rodziny;
 • 10 maja – Uroczystość I Komunii Świętej;
 • 11-16 maja 2020 r. – Biały Tydzień, nabożeństwo majowe i Msza święta.

 INNE UWAGI UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Ważnym elementem przygotowania jest osobisty przykład rodziców dziecka. Jego koniecznym elementem jest wspólny udział w niedzielnej Eucharystii, nabożeństwach (różaniec, roraty, drogi krzyżowe, Gorzkie żale, majówki) oraz regularna modlitwa rodzinna;
 • Strojem obowiązującym podczas uroczystości I Komunii św. są alby.
 • Za sprawy związane z uszyciem alb, fotografem i dekoracją kościoła odpowiadają rodzice – głos decydujący posiadają księża katecheci po konsultacjach z trójkami klasowymi.