Kontakt

Drukuj
   
Do chorego i w sprawach pilnych Ks. dyżurny +48 887838405  
Parafia Kancelaria +48 146812401
Ks. prałat mgr Józef Dobosz Proboszcz parafii +48 146812407
Głos Miłosierdzia Redakcja  
Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej
Polonia Semper Fidelis
Sekretariat +48 146702310
 
Wpisany przez ks. mgr Stanisław Kołodziej
Poprawiony: sobota, 26 listopada 2016 04:06
 
Strona główna Kontakt ☎ ✉ / Mapa
 top 
cc by-nd Parafia Miłosierdzia Bożego w Dębicy, milosierdzie.debica.pl
Valid HTML5! Valid CSS3!