Księża

Obowiązki duszpasterskie

Drukuj
Ks. prałat mgr Józef Dobosz

Proboszcz parafii
Kapelan Jego Świątobliwości
Kanonik grem. Nowosądeckiej Kapituły Kolegiackiej
Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy
Diecezjalny Kapelan Rycerzy Kolumba
Wicedziekan dekanatu Dębica Wschód
Wizytator religii w szkołach ponadgimnazjalnych
Prezes Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II
Kancelaryjne sprawy małżeńskie
Sprawy budowlane i inwestycyjne w parafii

Ks. mgr Józef Durlak Senior Wspólnoty Księży Wikariuszy
Katechizacja w ZSZ nr 1
Festiwal Polonia Semper Fidelis
Festyn Parafialny
Kręgi Domowego Kościoła św. Antoniego
Róże Żywego Różańca
Ks. mgr Tadeusz Pacyna Katechizacja w Miejskim Gimnazjum nr 4
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Poradnia Przedmałżeńska
Kurs Przedmałżeński
Troska o zaopatrzenie zakrystii
Dekoracja kościoła
Zieleń i kwiaty wokół kościoła
Ks. mgr Adam Chmiel Katechizacja w ZSZ nr 1
Parafialny Oddział Caritas
Kuchnia Caritas
Akcja Katolicka
Klub Filmowy
Opiekun Chóru Parafialnego
Ks. mgr Łukasz Opolski Katechizacja w Miejskim Gimnazjum nr 4
Duszpasterstwo młodzieży w Parafii KSM
Redakcja Gazetki Parafialnej Głos Miłosierdzia
Strona Internetowa Parafii
Apostolstwo Modlitewne Faustinum
Szafarze Komunii św. i Duszpasterstwo Chorych
Ks. mgr Bronisław Zieliński Katechizacja w Szkole Podstawowej nr 8
Grupa Modlitewna Effata
Rycerstwo Niepokalanej
Apostolstwo Trzeźwości
Kręgi Domowego Kościoła św. Faustyny
Biblioteka
Ks. mgr Grzegorz Lubecki Katechizacja w Szkole Podstawowej nr 11
Duszpasterstwo wszystkich dzieci w Parafii
Liturgiczna Służba Ołtarza i opieka nad DSM
Dzieci i młodzież z Państwowego Domu Dziecka
Róże Misyjne i Ognisko Misyjne
Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie
 
Poprawiony: niedziela, 11 września 2016 16:51
 
 top 
cc by-nd Parafia Miłosierdzia Bożego w Dębicy, milosierdzie.debica.pl
Valid HTML5! Valid CSS3!