Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się razem w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej (nie później niż 3 miesiące przed ślubem) po umówieniu telefonicznym (dzwonić w godzinach pracy kancelarii).

W naszej parafii sprawy małżeńskie załatwiane są po uprzednim umówieniu terminu z ks. Proboszczem, lub ks. Seniorem.

Na pierwszą rozmową przedmałżeńską należy zabrać ze sobą:
1. Dowód tożsamości.
2. Ostatnie Świadectwo szkolne z wpisem oceny z religii.
3. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
4. Świadectwo chrztu wydane nie wcześniej, niż  przed trzema miesiącami (w wypadku, gdy ktoś
był ochrzczony  poza parafią Miłosierdzia Bożego).
5. Zgodę proboszcza parafii jednego z narzeczonych
(jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii Miłosierdzia Bożego).

Kursy przedmałżeńskie w naszej parafii organizowane są na początku Wielkiego Postu.
Kurs rozpoczyna się w sobotę po Środzie Popielcowej.

Istnieje możliwość przeżycia kursu w formie 3-dniowych rekolekcji w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym w Gródku nad Dunajcem. Szczegóły na stronie „Arki”.

Z podobną ofertą wychodzi również Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu.

Bliższe przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Do Katolickiej Poradni Rodzinnej należy się zgłosić co najmniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (po wizycie w kancelarii). W Katolickiej Poradni Rodzinnej są 3 spotkania w odstępach miesięcznych. Terminy dwóch następnych spotkań są ustalane indywidualnie na pierwszym spotkaniu.

Dyżury poradni:

Katolicka Poradnia Rodzinna
1. spotkanie –  1. wtorek miesiąca:

  • godz. 18:00

2. spotkanie – 2. wtorek miesiąca:

  • godz. 18:00

3. spotkanie – 3. wtorek miesiąca:

  • godz. 18:00

małżeństwa – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie: 515450578

Dzień skupienia dla narzeczonych:

Informacja o dyżurach w wyżej wymienionych poradniach znajduje się na tablicy ogłoszeń przy naszej poradni.

Narzeczeni wyjeżdżający za granicę proszeni są o skontaktowanie się z poradnią przed wyjazdem w celu ustalenia dogodnych terminów obowiązkowych spotkań w poradni.