Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się razem w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej (nie później niż 3 miesiące przed ślubem) po umówieniu telefonicznym (dzwonić w godzinach pracy kancelarii).

W naszej parafii sprawy małżeńskie załatwiane są po uprzednim umówieniu terminu z ks. Proboszczem, lub ks. Seniorem.

Na pierwszą rozmową przedmałżeńską należy zabrać ze sobą:
1. Dowód tożsamości.
2. Ostatnie Świadectwo szkolne z wpisem oceny z religii.
3. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
4. Świadectwo chrztu wydane nie wcześniej, niż  przed trzema miesiącami (w wypadku, gdy ktoś
był ochrzczony  poza parafią Miłosierdzia Bożego).
5. Zgodę proboszcza parafii jednego z narzeczonych
(jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii Miłosierdzia Bożego).

Kursy przedmałżeńskie od roku 2020 będą organizowane w parafii św. Jadwigi w Dębicy.

Kursy przedmałżeńskie w Dekanatach Dębica-Wschód i Dębica-Zachód od bieżącego roku przyjmują formę trzydniowych rekolekcji dla narzeczonych (tak jak wyjazdowe w Gródku nad Dunajcem). Konkretnie – będzie to jeden weekend – piątek od godz. 17.00; cała sobota z trzygodzinną przerwą obiadową obiad i niedziela do godz. 14.00. W kursie biorą udział pary narzeczonych!!! (jeżeli ktoś już ma „kurs” to musi się poświęcić dla kochanej drugiej strony). Najbliższe rekolekcje odbędą się w Parafii Św. Jadwigi w ostatni weekend marca tj. 27-29 marca. Zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w kancelarii Parafii Św. Jadwigi w Dębicy – tel. 14 6833445. Uczestnicy będą również proszeni o złożenie ofiary z racji organizacji rekolekcji a jej wysokość będzie zależna od ilości uczestników. Dotychczasowe zaświadczenia o odbytej katechizacji przedmałżeńskiej będą honorowane. 

Istnieje możliwość przeżycia kursu w formie 3-dniowych rekolekcji w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym w Gródku nad Dunajcem. Szczegóły na stronie „Arki”.

Z podobną ofertą wychodzi również Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu.

Bliższe przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Do Katolickiej Poradni Rodzinnej należy się zgłosić co najmniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (po wizycie w kancelarii). W Katolickiej Poradni Rodzinnej są 3 spotkania w odstępach miesięcznych. Terminy dwóch następnych spotkań są ustalane indywidualnie na pierwszym spotkaniu.

Dyżury poradni:

Katolicka Poradnia Rodzinna
1. spotkanie –  1. wtorek miesiąca:

  • godz. 18:00

2. spotkanie – 2. wtorek miesiąca:

  • godz. 18:00

3. spotkanie – 3. wtorek miesiąca:

  • godz. 18:00

małżeństwa – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie: 515450578

Aktualne wytyczne dotyczące funkcjonowania 
Parafialnych Poradni Rodzinnych

obowiązują od dnia 1 stycznia 2021

1. Narzeczeni zobowiązani są do odbycia trzech spotkań z Doradcą Życia Rodzinnego przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

2. Zachęcamy, aby do Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego zgłosić się wcześniej niż 3 miesiące przed planowany ślubem. Pozwoli to uniknąć ewentualnych trudności z brakiem miejsca lub terminu spotkania w danej Poradni.

3. Przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego w trakcie spotkań z Doradcą Życia Rodzinnego.

4. Na terenie Diecezji Tarnowskiej nie ma możliwości odbycia spotkań z Doradcą Życia rodzinnego w formie on-line.

Dzień skupienia dla narzeczonych:

Informacja o dyżurach w wyżej wymienionych poradniach znajduje się na tablicy ogłoszeń przy naszej poradni.

Narzeczeni wyjeżdżający za granicę proszeni są o skontaktowanie się z poradnią przed wyjazdem w celu ustalenia dogodnych terminów obowiązkowych spotkań w poradni.