Pogrzeb

Zgłaszając pogrzeb należy:

 • Zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu w porozumieniu z Zarządem Cmentarzy. Możliwe jest sprawowanie Mszy Świętej pogrzebowej:
  • w kaplicy cmentarnej i bezpośrednio po niej obrzędy pochówku
  • .
 • należy przynieść (do wglądu) oryginalny Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego w celu wpisania do ksiąg;
 • jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii Miłosierdzia Bożego należy dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania hospicjum, dom starości) zaświadczenia od kapłana, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim;

Pogrzeb katolicki
Pogrzeb chrześcijański wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze z ziemi do nieba. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a żywym niesie pocieszenie.
Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej. Ważne jest by przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłego.

Także po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewna pamięcią np. przez:

 • Msze św. gregoriańskie
 • Msze św. w rocznicę śmierci;
 • Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin);
 • wypominki” w miesiącu listopadzie;

Msze św. za zmarłego można zamawiać przy okazji pogrzebu w kancelarii parafialnej (po Mszy żałobnej) lub na cmentarzu (przed Mszą).

Kto nie może otrzymać pogrzebu katolickiego:

Według Kodeksu prawa Kanonicznego, kan 1184: § 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

 • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
 • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
 • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.