Akcja charytatywna KSM

Akcja charytatywna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

Chcemy zaoferować wam bluzy „MIŁOSIERDZIE”. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na remont sali kinowej – miejsca, które w naszej parafii ma być miejscem spotkania dla wszystkich. Chcemy pomóc urządzić tam parafialne kino, teatr, sale koncertową oraz miejsce spotkań i konferencji.

https://forms.gle/rRtenjodhUCTHMwN7