Dębicki pochód świętych

Zapraszamy Dębicki Pochód Świętych:
30.10.2021 g.9.30 Rozpoczęcie w parafii św. Jadwigi
Procesja przez miasto g.11.00 Eucharystia – kościół klasztorny

W tym roku „Pochód Wszystkich Świętych”, który przejdzie ulicami miasta 30 października będzie nosił nazwę „Pochodu Świętych Rodzin”. Po raz kolejny organizatorami przedsięwzięcia są dębickie Siostry Służebniczki. 

Wydarzenie rozpocznie się Mszą św. w kościele św. Jadwigi podczas, której zobaczymy też krótkie przedstawienie o świętych rodzinach. 
Antek Moskal w „Pochodzie Świętych Rodzin” będzie „bł. Carlo Acutis-em”.
W tym roku pochodowi patronujeł św. Józef – patron ojców i rodzin oraz Edmund Bojanowski – założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. 
Jak zawsze procesji będzie towarzyszyła modlitwa i radosny śpiew.

„Pochód Wszystkich Świętych” ulicami miasta przejdzie do Kościoła p.w. św. Ducha, gdzie tam odbędzie się Eucharystia
.

/za PTVR.PL/