Dębicki wieczór uwielbienia

„Człowiek po to jest stworzony aby Pana Boga naszego chwalił, czcił, Jemu służył, a przez to duszę zbawił”. Te słowa św. Ignacego niech nas prowadzą przez całe życie. Obrazem życia chrześcijanina jest niejako procesja Eucharystyczna gdzie idziemy za Chrystusem, to On wyznacza drogę i ścieżki po których mamy kroczyć. W Boże Ciało przejdziemy w procesji Eucharystycznej w naszych parafiach o różnych porach a wieczorem przyjdźmy na plac Solidarności w Dębicy by śpiewem i rozważaniem Bożego Słowa uwielbić Jezusa Chrystusa.