Renowacja Misji Świętych

Sobota, 22.10.2022 – „A pod krzyżem stała moja Matka”

            godz. 18.00     Msza Święta na rozpoczęcie renowacji misji

Niedziela, 23.10.2022 – „Dałam wam sześć dni do pracy, siódmy zastrzegłam sobie”

godz. 6.30       Msza Święta z ogólną nauką misyjną

            godz. 8.00       Msza Święta z ogólną nauką misyjną

            godz. 9.30       Msza Święta z ogólną nauką misyjną

            godz. 11.00     Msza Święta z ogólną nauką misyjną

            godz. 13.00     Msza Święta z ogólną nauką misyjną

            godz. 15.00     Msza Święta z ogólną nauką misyjną

            godz. 18.00     Msza Święta z ogólną nauką misyjną

            godz. 19.00     Nauka misyjna dla mężczyzn               

            godz. 20.00     Apel Maryjny

Poniedziałek, 24.10.2022 – „Od jak dawna cierpię za Was?”

            godz. 7.30       Różaniec

            godz. 8.00       Msza Święta z ogólną nauką misyjną i naboż. pokutnym

            godz.16.00      Nauka dla dzieci

            godz. 17.30     Różaniec

            godz. 18.00     Msza Święta z ogólną nauką misyjną i naboż. pokutnym

            godz. 19.00     Nauka misyjna dla kobiet

            godz. 19.30     Nauka dla młodzieży

            godz. 20.00     Apel Maryjny

Wtorek, 25.10.2022 – „W imię Chrystusa pojednajcie się z Bogiem” – DZIEŃ SPOWIEDZI 

            godz. 7.30       Różaniec

            godz. 8.00       Msza Święta z nauką ogólną

            – SPOWIEDŹ ŚW.

            godz. 15.00     Koronka do Bożego Miłosierdzia i SPOWIEDŹ ŚW.

            godz. 18.00     Msza Święta z nauką ogólną 

            godz. 19.00     Nabożeństwo za zmarłych 

Środa, 26.10.2022 – „Czy dobrze się modlicie moje dzieci?”

            godz. 7.30       Różaniec

            godz. 8.00       Msza Święta z ogólną nauką misyjną i akt oddania się Matce Bożej

            godz. 11.00     Msza Święta dla starszych i chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

            godz. 17.30    Różaniec

            godz. 18.00     Msza Święta z ogólną nauką misyjną i akt oddania się Matce Bożej

Renowację poprowadzi ks. Zygmunt Tokarz, saletyn.