Różaniec do granic nieba codziennie o 20:00

01-08 XI 2020 godz. 20:00

Jako wspólnota parafialna włączamy się w akcję Różaniec do granic nieba.
Wszystko powinno nas przynaglać do działania: orędzia Matki Bożej, wydarzenia w Polsce i na świecie. Sami nie damy rady, jak powietrza potrzebujemy pomocy od Boga. Chcemy znowu chwycić za różańce i z całych sił wołać do Boga Ojca o zmiłowanie. Chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wołać do nieba o wybaczenie. Chcemy stanąć w obronie życia. Połączymy się we wspólnej modlitwie:

Codziennie od dzisiaj w oktawie Wszystkich Świętych będziemy gromadzić się na wspólnej modlitwie w kościele ale przede wszystkim przez transmisję internetową o godz. 20:00. Odmówimy wspólnie modlitwy pokutne i różaniec, będziemy prosili nienarodzone dzieci o wybaczenie i wstawiennictwo. W miarę możliwości będzie też krótka katecheza.