Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące uczestnictwa wiernych we Mszach św i nabożeństwach.

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące uczestnictwa wiernych we Mszach św. i nabożeństwach [29.05.2020]

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

  • – osób w podeszłym wieku
  • – osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
  • – osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19

Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI


KORONAWIRUS
Aktualne zasady i ograniczenia

W Mszy lub innym obrzędzie religijnym
można uczestniczyć bez ograniczeń.

Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest noszenie maseczek.

2 metry – minimalna odległość od innych w przestrzeni publicznej

Nie zmuszamy wszystkich wiernych do przyjmowania Komunii św. na rękę, ani nie odmawiamy udzielenia Komunii św. tym, którzy pragną ją przyjąć w taki sposób. W tym względzie pozostaje dowolność.

Do Komunii św. przyjmowanej tradycyjnie do ust prosimy podchodzić do księdza odprawiającego Mszę i kolejnego , który stoi na środku nawy głównej, Komunii na rękę udzielają pozostali kapłani.
Przy podchodzeniu do Komunii prosimy zachowywać dystans 2 m.