WYPOMINKI

„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych,
aby byli uwolnieni od grzechu.”
(2 Mch 12,45)

W dniach od 1 do 8 listopada codziennie w ramach modlitwy różańcowej będziemy miłosierdziu Bożemu polecać naszych bliskich zmarłych.

Zachęcamy, zwłaszcza ludzi starszych i chorych do włączenia się w tę formę modlitwy za zmarłych, zanoszonej w radiowej wspólnocie. Wypominki listopadowe(jednorazowe):
W modlitwie Kościoła polecamy Bogu zmarłych:


BÓG ZAPŁAĆ ZA ZŁOŻONĄ OFIARĘ!
Nr rachunku bankowego, z dopiskiem „ofiara na wypominki”:
51 1240 4807 1111 0000 5540 2703

Lub PayPal